Azken Osoko Bilkura

 Gai-zerrenda (PDF 19KB)

Bideo-Akta hau Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamendua onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 206. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta ematen da.

Aurreko urteak