Udal antolaketa

 
Osoko bilkuran hartutako erabakien arabera (2019/07/02 eta 2019/07/15)

Kargu publiko hautetsiak:

Alkatea:

  •  Arduraldia: % 66
  • Urteko ordainsaria: 31.197,18 €

1. alkateordea:

  • Arduraldia: % 100
  • Urteko ordainsaria: 39.366,00 €
Oposizioko zinegotzia:
  • Arduraldia: % 50
  • Urteko ordainsaria: 17.714,47 €

Arduraldi bako kargu publiko hautetsia:

Osoko bilkuraren batzarraldietara bertaratzearren ordainsaria: 178,23 €/bilkurako.

Informazio batzordearen batzarraldietara bertaratzearren ordainsaria: 53,39 €/bilkurako.

Beste erakunde, enpresa edo epaimahai bateko bilkuretara bertaratzearren  41,52 €/bilkurako.

Laguntzako pertsonal teknikoa:

Egun ez dago laguntza teknikoa emoten duen inor.

Zinegotzien lansariak:

  • Osoko bilkurak 2019ko uztailaren 2ko batzarraldian, beste batzuen artean alkatearen eta 1.go alkateordearen karguen arduraldiak eta lansariak onartu zituen.
  • Osoko bilkurak 2019ko uztailaren 15eko batzarraldian, beste batzuen artean oposizioko zinegotzi baten arduraldia eta lansaria erabaki zituen .

Konfiantzazko beharpostuetako ordainsariak: egun ez dago konfiantzazko beharposturik.

Bateragarritasunak: Elorrioko Udalean ez da onartu bateragarritasun-kasurik.

Kalte-ordainak: Elorrioko Udalak ez du aurreikusi kalte-ordainik ordaintzea.