COVID-19

 

Aurkeztu beharreko dokumentazio orokorra:

Eskabideak aurkezteko modua:

Eskabideak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako moduan aurkeztu beharko dira.

Ahal dela, eskabideak izapidetze telematikoaren bidez egingo dira, eta "eskaera orokorra" online izapidera sartu ahal izango da, izapide telematikoa eginez, deialdiaren oinarrietan eskatzen diren dokumentu eta informazio guztiak aurkeztuz”.