2019ko aurrekontua

BAOaren 22.alean argitaratu zen 2019ko aurrekontuaren behin-betiko onespena, 2019ko urtarrilaren 31n. 
Argitalpena ikusi

_________________________________________________________________

Aurreko urteetako aurrekontuak