2017ko aurrekontua

BAOaren 23.alean argitaratu zen 2017ko aurrekontuaren behin-betiko onespena, 2017ko otsailaren 2an. Argitalpena ikusi