2015eko aurrekontua

BAOaren 17.alean argitaratu zen 2015eko aurrekontuaren behin-betiko onespena, 2015eko urtarrilaren 27an. Argitalpena ikusi