2013ko aurrekontua

Udalaren osoko bilkurak, 2012ko abenduaren 31ko ohiko bilkuran, hasieraz onartua. (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2013-1-8an argitaratua, 5. alea).

Erreklamaziorik aurkeztu ez denez,erabakia behin betiko onartuta geratu zen. Behin betiko onarpenaren erabakia 2013ko urtarrilaren 28ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 19. alea.