2012ko aurrekontua

Udalaren osoko bilkurak, 2011ko abenduaren 28ko ohiko bilkuran, hasieraz onartua. (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean  2012- 4-01ean argitaratua,  3. alea).

Erreklamaziorik aurkeztu ez denez,erabakia behin betiko onartuta geratu zen. Behin betiko onarpenaren erabakia 2012ko urtarrilaren 30eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 20. alea.