Adinekoak

Adinekoak
Zerbitzua Telefonoa
"Hogar de Jubilados Club Berrio-Otxoa" elkartea 946 820 591
"La esperanza" Pertsona Nagusien Elkartea 946 584 786
Amankomunazgoko nagusien saila 946 201 860
Egoitzak
Zerbitzua Telefonoa
Elorrio Egoitza 946 583 231
Zumelegi Egoitza 946 821 013