Beste zerbitzu batzuk

Besteak
Zerbitzuak Telefonoa
Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa 946 818 116
Amankomunazgoko drogomenpekotasunen prebentziorako saila 946 200 520
Postetxea 946 820 835