Ogasuna

 
Hirigintza eta obra publikoen adierazleak
- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Biztanleko inbertsioa azpiegituretan (€) 48,46 172,24 42,35 9,12 142,99 52,20 39,90 62,38 81,91

Inbertsioa hirigintzan aurrekontu gabe (%)

3,71% 3,69% 8,49% 1,67% 1,38% 2,47% 2,67% 2,80% 0,93%

Higintzako gastuak /gastu totala (%)

9,64% 9,50% 9,36% 8,96% 6,41% 5,88% 6,55% 6,77% 7,61%