Ogasuna

 
 • Autonomia fiskala
  Formula: Zergen diru-sarreren aitortutako eskubide garbiak /Aitortutako eskubide garbiak guztira
Tabla
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36,55% 40,10% 38,52% 32,48% 37,62% 39,47% 40,86% 37,24%
 • Biztanle bakoitzeko superabita (edo defizita)
  Formula: Egokitutako aurrekontuaren emaitza / biztanle kopurua
Tabla
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
143,68€ 183,33€ 25,79€ 138,33€ 131,19€ 111,55€ 137,49€ 157,98€
 • Diru-sarrera fiskalak biztanle bakoitzeko
  Formula: Zergen diru-sarrerak / Biztanle-kopurua
Tabla
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
416,12€ 412,63€ 518,13€ 389,39€ 411,54€ 425,32€ 404,62€ 424,95€ 42,05€

 • Gastua biztanle bakoitzeko
  Formula: Aitortutako betebehar garbiak / Biztanle-kopurua
Tabla
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.287,32€ 1.124,27€ 1.301,23€ 1.091,78€ 1.273,11€ 1.091,91€ 1.018,82€ 1.007,98€ 1.117,72€

 • Inbertsioa biztanle bakoitzeko
  Formula: Aitortutako betebehar garbiak (VI. eta VII. Kap.) / Biztanle-kopurua
Tabla
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
364,98€ 228,84€ 210,92€ 146,71€ 366,78€ 188,44€ 127,26€ 142,55€ 192,31€

 • Ordainketa epea 
  Formula: Ordaintzeke dauden betebeharrak x 365 / Aitortutako betebehar garbiak
Tabla
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
69 días 21 días 70 días 56 días 34 días 21 días 13,42 días 28,75 días 14,45 días

 • Kobratzeko epea
  Formula: Kobratzeke dauden eskubideak (I.tik III.erako Kap.) x 365 / Aitortutako eskubide garbiak
Tabla
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15 días 19 días 11 días 23 días 12 días 13 días 9,28 días 15,14 días 14,50 días