Ogasuna

 
Udalaren zor publikoa
Zorrak finantza erakundeekin Zorrak beste administrazioekin Zorra guztira
2010 2.233.836,74€ 2.233.836,74€
2011 1.848.345,06€ 500.644,60€ 2.348.989,66€
2012 1.021.314,02€ 343.442,62€ 1.364.756,64€
2013 724.130,26€ 79.817,40€ 803.947,66€
2014 1.533.952,63€ 0,00€ 1.533.952,63€
2015 1.554.397,21€ 0,00€ 1.554.397,21€
2016 1.285.937,40€ 0,00€ 1.285.937,40€
2017 1.152.751,72€ 0,00€ 1.152.751,72€
2018 1.019.566,04€ 0,00€ 1.019.566,04€
Zorraren bilakaera
Aurreko ekitaldiekin alderatuz
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%-14,72 %5,15 %-41,90 %-41,09 %-90,80 %-1,33 %-17,27 %-10,36 %-11,55

Zorpetzea biztanle bakoitzeko
Formula: Pasibo galdagarria (finantzarioa)/Biztanle-kopurua
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
307,18€ 321,78€ 187,16€ 110,49€ 209,95€ 212,35€ 175,29€ 156,62€ 137,80€

Zorpetze erlatiboa
Formula: Udalaren zorra/Udalaren aurrekontu guztia
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19,96€ 25,14€ 12,83€ 9,03€ 13,10€ 16,55€ 14,76€ 12,47€ 10,35€