Hirigintza eta auzoak

 

Hiri antolamendua jarduera Tekniko bezain kulturala da. Bere helburua udal lurraldea arrazoizko eran antolatzea da, herriaren hiri-ingurune eta gune naturala barne, hirugarrenen laguntza eskatuz lurraldean kode zibilizatzaileak zehaztu eta eratu daitezen.

Aristotelesen hitzetan, ingurumena eta hiria, bizitzeko beharrak eraginda sortzen da baina bizirik irauten du ondo bizi gaitezen.

Dokumentazioa

Ingurumen-inpaktuaren txostena

Hiri Debekatuaren Mapa

Azkarreta auzoan HAPO aldaketa zehatza