Hirigintza

  • Landa-Guneak antolatzeko plan berezia
  • Elorrioko hirigune historikoa birgaitzeko plan berezia ikusi
  • Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

Arloa

Baliabideak

  • Bideen inbentarioa
  • Elorrioko mapa topografikoa