Hirigintzako birsailkapenei eta esleipenei buruzko erabakiak