Gardentasuna udalaren diru-sarrera eta gastuetan

 • Diru-sarrera fiskalak biztanle bakoitzeko
  Formula: Zergen diru-sarrerak / Biztanle-kopurua
Taula
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
466,32€ 431,44€ 335,54€ 416,12€ 412,63€ 518,13€ 389,39€ 411,54€ 425,32€

 • Gastua biztanle bakoitzeko
  Formula: Aitortutako betebehar garbiak / Biztanle-kopurua
Taula
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.261€ 1.468,54€ 1.564,15€ 1.287,32€ 1.124,27€ 1.301,23€ 1.091,78€ 1.273,11€ 1.091,91€

 • Inbertsioa biztanle bakoitzeko
  Formula: Aitortutako betebehar garbiak (VI. eta VII. Kap.) / Biztanle-kopurua
Taula
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.372,32€ 508,54€ 639,32€ 364,98€ 228,84€ 210,92€ 146,71€ 366,78€ 188,44€

 • Ordainketa epea 
  Formula: Ordaintzeke dauden betebeharrak x 365 / Aitortutako betebehar garbiak
Taula
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
29 egun 19 egun 69 egun 69 egun 21 egun 70 egun 56 egun 34 egun 21 egun

 • Kobratzeko epea
  Formula: Kobratzeke dauden eskubideak (I.tik III.erako Kap.) x 365 / Aitortutako eskubide garbiak
Taula
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10 egun 59 egun 16 egun 15 egun 19 egun 11 egun 23 egun 12 egun 13 egun