Udal zorren gardentasuna

Udalaren zor publikoa
Zorrak finantza erakundeekin Zorrak beste administrazioekin Zorra guztira
2007 3.390.311,68€ 3.309.311,68€
2008 3.004.820,02€ 3.004.820,38€
2009 2.619.328,38€ 2.619.328,38€
2010 2.233.836,74€ 2.233.836,74€
2011 1.848.345,06€ 500.644,60€ 2.348.989,66€
2012 1.021.314,02€ 343.442,62€ 1.364.756,64€
2013 724.130,26€ 79.817,40€ 803.947,66€
2014 1.533.952,63€ 0,00€ 1.533.952,63€
2015 1.554.397,21€ 0,00€ 1.554.397,21€
Zorraren bilakaera
Aurreko ekitaldiekin alderatuz
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
%10,00 %-11,37 %-12,83 %-14,72 %5,15 %-41,90 %-41,09 %-90,80 %-1,33

Zorpetzea biztanle bakoitzeko
Formula: Pasibo galdagarria (finantzarioa)/Biztanle-kopurua
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
473,18€ 415,78€ 360,74€ 307,18€ 321,78€ 187,16€ 110,49€ 209,95€ 212,35€

Zorpetze erlatiboa
Formula: Udalaren zorra/Udalaren aurrekontu guztia
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
25,35€ 21,48€ 14,12€ 19,96€ 25,14€ 12,83€ 9,03€ 13,10€ 16,55€