Kontabilitateari eta aurrekontuari buruzko informazioa

  • Biztanle bakoitzeko superabita (edo defizita)
    Formula: Egokitutako aurrekontuaren emaitza / biztanle kopurua
Taula
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
288,84€ -13,53€ 57,22€ 143,68€ 183,33€ 25,79€ 138,33€ 131,19€
  • Autonomia fiskala
    Formula: Zergen diru-sarreren aitortutako eskubide garbiak /Aitortutako eskubide garbiak guztira
Taula
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
%30,86 %26,02 %34,75 %36,55 %40,10 %38,52 %32,48 %37,62