Eguneko zentroan sartzeko eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Durangoko Merinaldearen Mankomunitatean, Astola auzoa 26, Abadiñon, edo 946200492 telefono zenbakira deituz. Jendearentzako arreta ordutegia 9:30 - 13:30 bitartean izango da.

Kontsulta baten bat egiteko mankomunitatearen web orria duzu www.mdurango.org edo gizarte5.mdurango@gmail.com helbide elektronikora idatzi dezakezu.

Ezin da hitzordurik eskatu email bidez.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Erroldatze-ziurtagiria
 • NAN,AIZ edo indarrean dagoen bakoitzaren pasaportea
 • Besteak
 • Egotekotan interesdunaren ezgaitasuna frogatzen duen dokumentua
 • Menpekotasun mailaren erabakia
 • Osasun txostena
 • GZIN -ren ziurtagiria
 • Ondasun Zerga eta PFEZaren fotokopia
 • Diru-sartzeak eta Ondasunak
 • Obligaziorik gabez sartze dokumentua

Legezko informazioa

 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Interesdunei komunikazioa igortzeko irizpideak ezartzen duen 1999ko apirilaren 14ko Agindua, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 26ko 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan aurreikusitakoa.
 • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
 • 504/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, mendetasunen bat duten pertsonen egoera baloratzeko baremazioa onartzen duena; halaxe ezarrita baitago autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruz abenduaren 14an emandako 39/2006 Legean.
 • Abuztuak 22ko 145/2001 Foru Dekretua, inoren menpeko adinekoak Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasunpeko eguneko zentroetan sartzeko sistema; inoren menpeko adinekoak eguneko zentroetako plaza itunduetan nahiz hitzartuetan sartzeko sistema; eta inoren menpeko adinekoak eguneko zentroetako plaza ez-itunduetan edo ez-hitzartuetan sartzeko banakako ekonomi laguntzen emakida araupetzen duena.
 • 145/2001 Dekretua aldatzen duten FORU DEKRETUAK:
  • Abenduak 23ko 213/2002e FD
  • Abenduak 16ko 365/2003 FD
  • Martxoak 23ko 39/2004 FD
  • Azaroak 28ko 185/2005 FD
  • Abuztuak 23ko 239/2006 FD
  • Abenduak 30eko 214/2008 FD
  • Urtarrilak 27ko 7/2009 FD
  • Abenduak 1eko 161/2009 FD
 • Mendetasun-egoeran daudenen Autonomia Pertsonala eta Arreta Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Mendekotasun egoera onartzeko prozedura arautzen duen apirilaren 24ko 74/2007 Bizkaiko Foru Aldundiaren Dekretu Foralak. Azaroaren 6ko 197/2007 Dekretu Foralaren bidez aldatuta.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako egitura organikoaren arauak.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Organikoa onetsi duen martxoaren 18ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2008 Foru Dekretua.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Durangoko Merinaldearen Mankomunitatean, Astola auzoa 26, Abadiñon, edo 946200492 telefono zenbakira deituz. Jendearentzako arreta ordutegia 9:30 - 13:30 bitartean izango da.

Kontsulta baten bat egiteko mankomunitatearen web orria duzu www.mdurango.org edo gizarte5.mdurango@gmail.com helbide elektronikora idatzi dezakezu.

Ezin da hitzordurik eskatu email bidez.