Elbarritasun balioztatzeko eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Durangoko Merinaldearen Mankomunitatean, Astola auzoa 26, Abadiñon, edo 946200492 telefono zenbakira deituz. Jendearentzako arreta ordutegia 9:30 - 13:30 bitartean izango da.

Kontsulta baten bat egiteko mankomunitatearen web orria duzu www.mdurango.org edo gizarte5.mdurango@gmail.com helbide elektronikora idatzi dezakezu.

Ezin da hitzordurik eskatu email bidez.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • NAN,AIZ edo indarrean dagoen bakoitzaren pasaportea
 • Besteak
 • Osasun txostena
 • Elbarritazun maila egiaztagiria

Legezko informazioa

 • Euskadiko Autonomi Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Minusbaliotasun-maila onartu, deklaratu eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua.
 • 504/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, mendetasunen bat duten pertsonen egoera baloratzeko baremazioa onartzen duena; halaxe ezarrita baitago autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruz abenduaren 14an emandako 39/2006 Legean.
 • 1971/1999ko Errege Dekretuaren I eranskina aldatzen duen 2033ko Irailaren 12ko 1169/2003 Errege Dekretua.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Abenduaren 27ko 10/2000 Legea, (Eusko Jaurlaritza) Gizarte eskubideen gutuna.
 • Gizarte Bazterkeriaren aurkako Legea eta Gizarte Eskubideen Agiriaren Legea aldatzeko, ekainaren 25ekoa, 8/2008 LEGEA.
 • Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko18/2008 LEGEA.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Organikoa onetsi duen martxoaren 18ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2008 Foru Dekretua.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Durangoko Merinaldearen Mankomunitatean, Astola auzoa 26, Abadiñon, edo 946200492 telefono zenbakira deituz. Jendearentzako arreta ordutegia 9:30 - 13:30 bitartean izango da.

Kontsulta baten bat egiteko mankomunitatearen web orria duzu www.mdurango.org edo gizarte5.mdurango@gmail.com helbide elektronikora idatzi dezakezu.

Ezin da hitzordurik eskatu email bidez.