Salaketak (Ingurumena)

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Ingurumenari buruz indarrean dagoen araudiren aurkako ekintzak Elorrioko Udalaren Ingurumen sailean ezagutarazi ahalko dira.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • NAN,AIZ edo indarrean dagoen bakoitzaren pasaportea
  • Besteak

Legezko informazioa

  • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomia Estatutua.
  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
  • Euskadiko ingurumena babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra.
  • Eskaera egiteko eskubidea arautzen duen 4/2001 Legea.
  • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Ingurumenari buruz indarrean dagoen araudiren aurkako ekintzak Elorrioko Udalaren Ingurumen sailean ezagutarazi ahalko dira.

Gernikako Arbola Plaza, 48230 Elorrio, kokatutako udal bulegoetara bideratu dezakezu. Ingurumen sailaren bulegoa Udaletxearen bigarren pisuan dago.