Albisteak

 
2020ko otsailaren 3an Alkate-Udalburuak, Dekretuaren bidez, 60 zenbakia, 2020rako ondorengo zergaren erroldak onartu zituen:
  • Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga.
  • Auto-taxi eta gainerako alogera gainontzeko ibilgailu zerbitzuen gaineko eskubideak eta tasak.
  • Herri jabari publikoan dirua irabazteko asmoaz mahaiak eta aulkiak jartzeagatik tasa.
  • Ibilgailuak finken barrualdera sartu ahal izateko eta aparkaleku erreserbak bide publikoan egiteko tasa. Pasabidea garajera ibi iraunkor plakarerkin.
Informazio gehiago Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (BAO 29. zbk).